کیک ماگما

کیک ماگما

این کیک مزه خیلی عالی دارد داخلش پودینگی که  دارد با سس روی کیک  باعث شده که این کیک طعم متفاوتی داشته …