تاثیرات داروی سفادروکسیل

تاثیرات داروی سفادروکسیل

سفادروکسیل‌  نوعی آنتی‌بیوتیک‌ سفالوسپورینی‌ است‌. این‌ آنتی‌بیوتیک‌ها در معالجه  بسیاری  از امراض عفونی‌ مثل عفونت‌های‌ تنفسی‌، چرک گوش‌ میانی‌، عفونت‌ پوست‌ و …