هیستامین چیست

هیستامین چیست

هیستامین نام فرستنده عصبی است که  بدن در طی فرایند واکنش های آلرژیک تولید می کند.  یک سطح معینی از  مواد شیمیایی …