تشخیص رتینوپاتی

تشخیص رتینوپاتی

در مراحل اولیه ی رتینوپاتی دیابتی علایمی وجود ندارد و تا زمانی که بیماری پیشرفته نشده است بینایی تغییر نمی کند. رتینوپاتی …