علاج این نوع جوش ها

علاج این نوع جوش ها

از جمله علل ایجاد این نوع جوش ها ؛ارث،میکروب ها،نوع غذا،مشکلات عصبی و روحی ،تغییرات غددی هورمونی، نوع پوست، بهداشت صورت ، مصرف …