برفک مهبل

برفک مهبل

یک ترشح سفت سفید همراه با خارش و درد، عمده ترین نشانه عمومی مهبل است. برفک با قارچ های Candida albicans که …