گیاهانی که دوست قلب اند!

گیاهانی که دوست قلب اند!

بهارنارنج،بادرنجبویه،گل گاو زبان ،بـه‌لیمو،اسطوخودوس،کندر گیاهان مفیدی هستندکه تپش نامنظم قلب و اضطراب را از بین می‌برند. برای رفع کم‌خونی یا بی خوابی …