' تاثیر آنتی بیوتیک ها بر باکتری های مقاوم | مجله پزشکی دکتر سلام