پیتزای سیمیت

پیتزای سیمیت

آرد ۵ لیوان مایه خمیر فوری نصف پاکت روغن زیتون نصف استکان نمک و آب موادی که آغشتته می کنیم: کنجد- دوشاب- …