دانسته های تغذیه ای در مسافرت | مجله پزشکی دکتر سلام
1 مطلب

تدارک و سفر

بسته بندی و به همراه داشتن بسته ی غذای شخصی، بطری پر از آب، وعده غذای سرد، آب سبزیجات، میوه تازه، میان …