شغل پرستاری | مجله پزشکی دکتر سلام
3 مطلب

استرس پرستاران

پرستارها با بیشترین حجم استرس مواجه هستند و متاسفانه این استرس را به اعضای خانواده انتقال میدهند خانم های شاغل و مادران …