حاملگی توخالی

حاملگی توخالی

گاهی اوقات تست بارداری نتیجه مثبت میدهد اما علائم و نشانه های بارداری در بدن دیده نمی شود این امر بسیار مهم …