مسکن میگرن

مسکن میگرن

دکتر سلام – حتما کسانیکه میگرن مزمن دارند می دانند که با خوردن برخی از غذاها درد میگرن شدیدتر می شود غذاهایی …