رموز مراقبت از سبزیجات

رموز مراقبت از سبزیجات

باكتري ها، مخمرها و كپك‌ها ميكروارگانيسم‌هايي هستند كه سبب تغييراتي حين نگهداري سبزيجات مي‌شوند. اين ميكروارگانيسم‌ها در واقع مي‌توانند تمام اجزا مواد …