پرستاران واقعی

پرستاران واقعی

اجرای درست فرامین پزشک مهم‌ترین وظیفه یک پرستار در خانه است. عطوفت و مهربانی، شعور بالا، محتاط بودن، هوشیاری‌، ساکت بودن (انجام …