داروی PMS

داروی PMS

تعدادی از پزشکان، تمامی داروهای متنوع را برای جلوگیری از علائم پیش از قاعدگی تجویز خواهند کرد. اگر عصبی باشید، آنها ممکن …