زعفران علاوه بر مصرف غذايي در تهيه داروهاي گوناگون و ساخت نوشابه در كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري فرانسه، زعفران از گياهان زنبقي است كه بنام گياه “لاركيماس” مشهور بوده و بعدها به نامن الزعفران و سپس زعفران معروف شد.
بنابراين گزارش، زعفران به دليل داشتن مواد دارويي مختلف كاربردهاي متفاوتي از جمله سهولت هضم غذا و تنظيم دستگاه گوارش، تاثير بر سلسله اعصاب به لحاظ داشتن هورمونهاي محرك، استفاده در توليد داروهاي خواب آور و معالجه بيماري هاي ناشي از خستگي فكري، رفع سنگ كليه و تقويت بينايي و تشديد كردن ضربات قلب و تقويت قلب دارد.