unhappy-worker

خستگی عاطفی چه علائم و نشانه هایی با خود به همراه دارد و چه مشکلاتی برای افراد ایجاد می کند؟

افکار متعارض موجب خستگی روانشناختی و عاطفی در فرد می شود. معمولاً افرادی که قاعده های ذهنی شان سخت گیرانه و خشک است دچار افکار متعارض شده و دیواره ذخیره انرژی اشان فرو می ریزد.

 مسعود جان بزرگی در پاسخ به سوال شهروندی درباره علل کاهش انرژی طی روز اظهار داشت: خستگی واقعی روانشناختی است تا فیزیکی زیرا در صورت خستگی فیزیکی بعد از استراحت کوتاه فرد می تواند به کار خود ادامه دهد در حالی که خستگی روانشناختی می تواند موجب اختلال در عملکرد شغلی و اجتماعی فرد شود.
این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: فکرهای متعارض، خسته کننده هستند و موجب خستگی روانشناختی در فرد می شوند. برخی افراد فکرها و قاعده های ذهنی سختگیرانه و خشکی دارند و این عامل می تواند فرد را دچار تعارض و خستگی روانشناختی کند.
* افکار متعارض دیواره ذخیره انرژی را فرو می ریزد
وی افزود: دو قاعده متعارض دیواره ذخیره انرژی را فرو می ریزد و فرد را دچار انرژی کم و خستگی عاطفی می کند.
این روانشناس با بیان اینکه افکار متعارض مانند ترافیک برنامه فرد را بر هم می ریزد، تصریح کرد: همان طور که وقتی فرد با ترافیک مواجه می شود دچار قاعده های متعارض مکرر شده و برنامه هایش بر هم می ریزد، افکار متعارض نیز برنامه ها و ساختار ذهنی فرد را بر هم زده و موجب خستگی روانشناختی می شود.
* چرا برخی دچار خستگی عاطفی می شوند
وی اظهار داشت: افکار متعارض در مسائل شغلی می تواند با عدم انتظار فرد برای آنچه درباره پیشبرد برنامه های شغلی اش در ذهن می گذرانده همراه باشد، همچنین در روابط بین فردی اگر فردی انتظار استقبال گرم هنگام ورود به منزل را داشته باشد، در صورت عدم وقوع این رفتار ممکن است این ذهنیت در او شکل بگیرد که اطرافیانش او را دوست ندارند و این موضوع موجب خستگی روانشناختی و عاطفی در فرد شود.
* احتمال ابتلا به افسردگی در افرادی که افکار متعارض دارند
این متخصص حوزه بهداشت روان، خاطر نشان کرد: افکار متعارض و خستگی روانشناختی می تواند زمینه ساز ابتلا به افسردگی در فرد شود زیرا فکر متعارض موجب می شود تا فرد خود را مدام شکست خورده بداند و این موضوع آرام آرام منجر به پایین بودن حرمت و احترام به خود شود.