مصرف بيش از اندازه داروهاي ميگرن جهت درمان حملات ميگرن، باعث بروز سردردهاي دائمي در اين بيماران مي شود.
دکتر نعمت الله خسروي متخصص مغز و اعصاب در گفت وگو باایسنا، با اشاره به اين مطلب که ميگرن يکي از بيماري‌هاي عصبي است که شايع‌ترين نشانه‌ي آن سردردهاي شديد و مزمن است، گفت: مصرف روزانه و بيش از حد داروهاي ضد ميگرن براي درمان حملات ميگرن و سردردهاي عصبي، خود موجب بروز سردردهاي دائمي در بيماران مي‌شود که به آن سردردهاي القا شده از دارو مي گويند.

وي افزود : در صورتي که براساس شرح حال و تشخيص باليني، مصرف بيش از اندازه داروهاي ضد ميگرن علت سردردهاي دائمي بيمار باشد، لازم است در ضمن توجيه کردن بيمار او را به ترک اين داروها تشويق كرد.

دکتر خسروي گفت: با استفاده از طب سوزني و همزمان تحريک کردن نقاطي که باعث کاهش اضطراب مي شوند، مي‌توان تحمل بيمار را در برابر عوارض قطع دارو افزايش داد.