محققان آمريكايي اعلام كردند مصرف انواع خاصي از داروها براي سوزش و افزايش اسيد معده مي‌تواند خطر اختلال در توانمندي شناختي افراد مسن را افزايش دهد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري رويترز، اين داروها موسوم به “هيستامين ‪ ۲‬ريسپتور آنتاگونيست” يا (‪ (H2As‬است كه حاوي داروهاي رايجي مانند “زانتاك” و “پپسيد” است.

گزارش‌هاي قبلي نتايج متناقضي در مورد تاثيرات‪ H2As‬بر قواي شناختي افراد ارائه كرده بود. اگر چه مطالعات اخير بطوركلي يك اثر منفي را تاييد كرد اما به نتايج قطعي دست نيافت.

دكتر “مالاز بوستاني” و همكارانش از دانشگاه اينديانا در ايندياپوليس از يك آزمايش استاندارد نظارت براي تشخيص آسيب شناختي در ‪ ۱۵۵۸‬شهروند آمريكايي ‪ ۶۵‬ساله و بيشتر كه داراي توانايي‌هاي ذهني طبيعي در آغاز اين تحقيق داشتند، استفاده كردند.

اين تحقيق نشان داد، در طول اين تحقيق ‪ ۲۷۵‬تن از اين تعداد (‪۱۷/۷‬ درصد) نشانه‌هايي از كاهش ظرفيت شناختي از خود نشان دادند. پس از در نظر گرفتن سن، سطح سواد و تحصيلات و پيشينه پزشكي، محققان دريافتند درمان با ‪ H2As‬احتمال بروز آسيب شناختي را دو برابر مي‌كند.

اين تحقيق نشان داد استفاده طولاني مدت از ‪ H2As‬با بروز آسيب شناختي در افراد مسن آمريكايي مرتبط است.

از آنجا كه تعداد زيادي از شهروندان آمريكايي هر ساله از اين دارو استفاده مي‌كنند تقريبا براي ‪ ۱۶‬ميليون شهروند آمريكايي در سال ‪۲۰۰۵‬ داروي ‪ H2As‬تجويز شده است ارتباط بين ‪ H2As‬و آسيب شناختي به تحقيقات بيشتري نياز دارد.

نتايج اين تحقيق در شماره اخير نشريه آمريكايي ‪Geriatric Society‬ به چاپ رسيده است.