maxresdefault
پس از تشخیص سرطان در سینه چه کارها و اقداماتی باید انجام شود ؟

درمان سرطان پستان پیچیده است و بستگی به موارد بسیاری دارد.درمان معمولا شامل جراحی برای برداشتن سرطان )تومور(، پیگیری توسط اشعه درمانی یا داروها مثل شیمی درمانی، هورمون درمانی و آنتی بادی درمانی است.
 اگر تومور بزرگ است، شیمی درمانی قبل از جراحی انجام می شود. اگر سرطان به غدد لنفاوی انتشار یافته باشد، آنها هم برداشته می شوند. غده های لنفاوی در همه بدن با عفونت مبارزه می کنند و مایعات را به داخل خون تان برمی گردانند.

غدد لنفاوی زیر بغل مایعی را که نزدیک پستان و زیر بغل هستند برمی دارند. اینها ممکن است اولین غدد لنفاوی باشد که توسط سرطان پستانی که به خارج از پستان انتشار یافته است، تحت تاثیر قرار می گیرند.

درک دلایل درمان های متفاوت میتواند به شما کمک کند با پزشکان در انتخاب بهترین درمان همکاری کنید. پزشک شما بر اساس موارد زیر درمان هایی را به شما پیشنهاد می کند:

• اندازه تومور

• جایی که سرطان به آن قسمت های پستان انتشار یافته است، از جمله غدد لنفاوی، یا به سایر قسمتهای بدن

• پاسخ یا عدم پاسخ به هورمون استروژن یا پروژسترون در رشد تومور

• تولید یا عدم تولید بیش از حد پروتئینی که به معنی آن است که تومور ممکن است به دارویی به نام تراستوزوماب )هرسپتین( پاسخ دهد.

• آیا این یک سرطان درمان شده قبلی است که عود کرده است

• سایر مشکلاتی که روی سلامت شما تاثیرگذار است

• سن شما، امید به زندگی و ترجیحات دیگر

چه زمانی نیاز به جراحی است؟

جراحی وقتی انجام می شود که همه سرطان مشخص شده بتواند برداشته شود. سرطان هایی که به پشت پستان یا غدد لنفاوی منتشر شده باشد معمولا با جراحی درمان نمی شوند.

با جراحی نگه دارنده پستان )که اغلب به نام لامپکتومی خوانده می شود( تومور به روشی که شکل طبیعی پستان حفظ شود برداشته می شود. این جراحی در بیمارانی با تومورهای کوچک انجام م یشود که تومور به هیچ غدد لنفاوی منتشر نشده باشد. ماستکتومی جراحی است
که در آن همه پستان برداشته می شود. این جراحی برای تومورهای بزرگ، سرطانی که در بیش از یک قسمت پستان، یا سرطانی که به غدد لنفاوی گسترش یافته باشد، انجام می شود.

پزشک چگونه متوجه م یشود که سرطان به غدد لنفاوی منتشر شده است؟

پزشک می تواند غدد لنفاوی زیر بغل شما را معاینه کند. غد ه ایی که به طور غیرطبیعی بزر گتر یا سفت شده باشند ممکن است سرطانی باشند. هرگونه غده مشکوک با جراحی برداشته می شود و از نظر سرطان مور د آزمایش قرار می گیرد. اگر غدد لنفاوی طبیعی باشند، جراحان ممکن است تنها اولین غده نزدیک به پستان را بردارند. این غده به نام غده سنتینل خوانده می شود. اگر این غده سرطانی نباشد، برداشتن غدد لنفاوی دیگر ممکن است ضروری نباشد. جراحی برای
برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل خیلی وسیع است و ممکن است منجر به عوارضی مثل تورم بازوها و درد شود. تعدیل مزایای پرهیز از این جراحی جدی با شانس این که سرطان در غدد لنفاوی هست، یکی از سخت ترین بخشهای تصمیم گیری در مورد جراحی غدد لنفاوی
است.

مسدودکنند ه های هورمونی چیست؟

برخی از سرطانهای پستان، البته نه همه، در پاسخ به هورمونها رشد می کنند. داروهایی که مسدودکننده هورمونها هستند، رشد و گسترش این سرطان ها را متوقف میکند. آنها عوارض جانبی دارند که پزشکتان به شما توضیح میدهد، اما بزرگ ترین خطر آنها ایجاد
لخته های خونی است. برخی سرطان ها به مسدودکنند ههای هورمونی پاسخ نمی دهند.مسدودکننده های هورمونی تنها بعد از درمان یائسگی استفاده میشوند، وقتی بدن شما به اندازه طبیعی هورمون تولید نمی کند. قبل از یائسگی، ممکن است به زنان پیشنهاد جراحی شود ) برداشتن تخمدانها( یا برای توقف ترشح هورمون از رشد تومورها دارو داده شود.

شیمی درمانی چیست؟
در شیمی درمانی برای حمله به سلول های سرطانی از داروهایی استفاده میشود. بسیاری از این داروها ممکن است به سلول های سالم حمله کنند، بنابراین شیمی درمانی عوارض جانبی زیادی دارد. این داروها اغلب به صورت داخل وریدی در بیمارستان یا درمانگاه به
بیمار داده می شود. اگر تومور بزرگی داشته باشید، سرطان غدد لنفاوی، را درگیر کرده باشد یا یک سرطانی که به مسدودکننده های هورمونی پاسخ نمی دهد، ممکن است به شما شیمی درمانی پیشنهاد شود. این می تواند انتخاب سختی باشد چرا که این داروها می توانند در ابتدا سبب احساس بیماری در شما شود. پزشک شما خطرات و مزایای شیمی درمانی را برای تان توضیح می دهد.

اشعه درمانی یا رادیوتراپی چیست؟

در اشعه درمانی از اشعه های پرانرژی برای کشتن یا کند کردن روند رشد سرطان استفاده می کند.این درمان همچنین بعد از جراحی برای کشتن سلو لهای سرطانی استفاده می شود که در حین جراحی فقط برداشته شده اند. یک خطر اشعه درمانی این است که ممکن است به بافت های سالم هم آسیب بزند. پزشک تان می تواند خطرات و عوارض جانبی را توضیح داده و به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید که آیا این یک راه درمانی خوبی برای شما است یا خیر.

چگونه در طول درمان به خودم کمک کنم؟

سعی کنید برای خود یک حامی داشته باشید. درمان سرطان پستان نیازمند یک رویکرد گروهی است که شامل خانواده و دوستان است.

به آنها در مورد تصمی مگیری سخت صحبت کنید و از آنها بخواهید با شما به مطب پزشک بیایند. آنها ممکن است قادر باشند تا در تحلیل اطلاعات و تصمی مگیری به شما کمک کنند.

حمایت بیماران سرطان پستانی توسط گروه های حمایتی، بخش مهمی از توصی هها و حمایت است.

مراقب تهای اولیه را جدی بگیرید. دریافت واکسن آنفلوآنزا، ترک سیگار و تحت کنترل داشتن فشارخون و دیابت برای پیشگیری از عوارض و مبارزه با سرطان بسیار مهم است.