6539945_G

با بکارگیری روش های درست فرزندپروری می توانید فرزندتان را از اعتیاد و مواد مخدر در امان نگه دارید!

دکتر بیتا صدیق با بیان اینکه بالا بردن سطح آگاهی و توانمندسازی افراد از مهمترین اقدامات در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر است، گفت: آموزش مهارت‌های فرزندپروری و اطلاع‌رسانی از عوارض سوء مصرف مواد از جمله پیشگیری‌های اولیه از آلوده شدن افراد به مواد مخدر است.

وی اضافه کرد: پیشگیری ثانویه که به صورت درمان‌های دارویی منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، فردی و خانوادگی می شود و به منظور جلوگیری از ابتلا به ایدز و هپاتیت که به دنبال تزریق اتفاق می‌افتند، روش صحیح استفاده از وسایل بهداشتی پیشگیری آموزش داده می‌شود.

این عضو معاونت بهداشتی هرمزگان، تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه از آلودگی کودکان به مصرف در دو جنبه عمومی و خاص انجام می شود. خانواده‌هایی که والدین مصرف کننده و پرخطر برای فرزندان دارند، شناسایی می شوند و جلساتی برای آنها با برنامه‌هایی از جمله فرزندپروری، تصمیم‌گیری، کاهش اضطراب و حل مسئله برگزار می‌شود.

صدیق با اشاره به اینکه طرح خانه و مدرسه به منظور توانمندسازی والدین با پیامدهای پیشگیری از اعتیاد و الکل در آینده به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: این برنامه که حدود 3 سال پیش در ایران آغاز شد و تا به حال در 10 مدرسه تهران در 8 جلسه 2.5 ساعته اجرا شده، پیامدهای کوتاه مدت کاهش اضطراب، کنترل بیش فعالی و افزایش توجه را به همراه داشته است.

این کارشناس آموزش روانی و اجتماعی اعتیاد در پایان یادآور شد: امید است با انجام طرح‌هایی مانند برنامه خانه و مدرسه و برنامه‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان باعث پیشگیری از آلودگی آنها به سمت اعتیاد در سطح کشور شویم.

(ایسنا)