new-device-can-revive-dead-hearts-for-transplant
چرا قلب ما انسان ها قابلیت احیاشدن را ندارد و پس از ایست یا حمله قلبی دیگر امکان بازگشتی برای آنان نیست!

گروهی از محققان دانشگاه فلوریدا آتلانتیک (Florida Atlantic University) ایالات متحده امریکا برای پیدا کردن توضیح این که چرا قلب انسان قابلیت احیا شدن و بازسازی ندارد ، به مطالعه و بررسی این عضو حیاتی بدن پرداختند.

دیوید زبروویسکی (David Zebrowski) از پژوهشگران این دانشگاه و فیلکس . بی. انگل (Felix B.Engel) از موسسه انگل شناسی Universitatsklinikum Erlangen و همکارانشان موفق به شناسایی و کشف فرآیند درونی کنترل تکثیر سلول های عضله قلب شده اند . به نظر می رسد که این داده های به دست آمده در درمان های جدید برای حمله و سکته قلبی و سرطان موثر باشد .

این پژوهشگران کشف کردند که سانتروزوم در سلول های عضله قلب تحت یک فرآیند جداسازی قرار می گیرد که اندکی پس از پیدایش به انجام خواهند رسید .

انگل در توضیح این فرآیند می گوید که نتایج حاصل از این فرآیند جداسازی توسط برخی پروتئین هایی به دست می آید که سانتروزوم را ترک کرده و به غشاء هسته سلول که در آن دی ان ای ذخیره شده است ، منتقل می شوند .

در حقیقت این فرآیند باعث می شود تا سانتروزوم (centrosome) به دو سانتریول (centrioles ) شکسته شده و سبب شود تا سلول توانایی تکثیر و تولید خود را از دست بدهد.

محققان دانشگاه فلوریدا آتلانتیک در حال حاضر این مساله را مورد بررسی قرار می دهند که آیا وضعیت یکپارچگی سانتروزوم در حیوان ، به منظور کنترل تکثیر سلول های خاصی به طور طبیعی تنظیم می شود یا نه. مطالعات نشان می دهد که فرآیندی طبیعی این تنظیم وضعیت یکپارچگی سانتروزوم را در سلول های عضله قلب پستانداران پیش می برد .

لازم به ذکر است که این پژوهش های جدید کمک کرده است تا در ابتدا یک نقطه آغاز برای تلاش در تحریک تکثیر سلول های عضله قلبی در انسان برای بازسازی و احیای قلب فراهم شود . در همین زمان ، می توان سانتروزوم بی نقص را در جهت پیدا کردن سلول های عضله قلب بزرگسالان که به نظر می رسد توانایی تکثیر داشته باشند ، مورد آزمایش قرار داد البته همین مساله باعث می شود تا اشکل جدیدی از درمان پزشکی شناسایی شود. در نهایت یک درک دقیق از این مکانیسم نیز می تواند محققان را به پیدا کردن روشی در مهار رشد کنترل نشده سلول های سرطانی ، کمک کند.

لازم به توضیح است که این پژوهش ها و نتایج حاصل از آن در مجله journal eLife به چاپ رسیده و قابل دسترسی است