3..طبق آخرین آمار محققیین بیکاری در بین زنان شیوع بیشتری پیدا کرده است و اکثر خانم ها به این مشکل دچارند!

خسرو صادق‌نیت در پاسخ به سؤال شهروندی درباره شیوع بی‌خوابی در زنان، اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد که بی‌خوابی در گروه‌های خاص مبتلایان به برخی بیماری‌ها و مشاغل، شیوع بالاتری دارد.
وی ادامه داد: جنس‌، سن، نژاد، شیفت کاری، اختلالات روان‌پزشکی، شغل، سندروم آپنه خواب، سندروم پای ‌بی‌قرار، تحصیلات و وضعیت اجتماعی، اقتصادی، وضعیت تأهل، بیماری‌های جسمانی و مصرف برخی داروها می‌تواند خواب را تحت تأثیر قرار دهد.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه شیوع بی‌خوابی در زنان بیش‌تر از مردان است، گفت: مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بی‌خوابی در زنان نسبت به مردان 1.5 به یک است. افزایش شیوع بی‌خوابی در زنان بزرگسال در تمام سنین در مقایسه با مردان به کشور و جغرافیای خاصی محدود نمی‌شود و نتایج مطالعات انجام‌شده در هنگ‌کنگ، آلمان، کانادا، آمریکا، نروژ، اسکاتلند و ایران همگی تأییدکننده این موضوع هستند.

9صبح