images.jpg7445757

چگونه حرف زدن را به فرزندمان آموزش دهیم و سخن راندن را به آنان یاد دهیم مهارت های تکلمی و گفتاری را چگونه در آنان باید ایجاد کنیم و توصیه های متخصصین گفتاردرمانی در این زمینه چیست؟در این مطلب به برخی از بهترین راهها در این زمینه اشاره می کنیم

مهدی خدابخش روان شناس ،اظهار کرد: تا سنین چهار سالگی تماشای تلویزیون تقریبا هیچ تاثیری ( نه مثبت و نه منفی) بر روی قابلیت‌های تکلمی کودکان ندارد.

وی تصریح کرد: از قدیم والدین برای کمک به خوابیدن کودک یا ارتباط برقرار کردن در هنگام شب برای آنها قصه می‌گفتند،اگرچه بسیاری از متخصصان کودک این روش را برای بهبود تکلم کودکان مفید می‌دانند اما صحبت کردن با آنها به مراتب تاثیر بهتری روی کودکان دارد.

وی افزود: البته فقط صحبت کردن با کودکان کافی نیست و والدین باید آنها را به حرف زدن تشویق کند.

خدابخش تصریح کرد: به کودکان اجازه بدهید که افکار درون ذهنشان را بیرون بریزند حتی اگر در چند کلمه بی معنی باشد.