Virus-in-cattle-linked-to-breast-cancer-in-women.jpgبه تازگی محققین موفق به کشف تازه ای در مورد علت ایجاد سرطان در سینه شده اند این ویروس در بدن گاوها موجود است و می تواند ناقل این بیماری در افراد مبتلا باشد،نام این ویروس بی ال وی است

خبرگزاری یونایتدپرس اعلام کرد: مدت ها تصور می شد که ویروس BLV که موجب آلوده شدن لبنیات ، سلول های خونی گوشت گاو و بافت سینه می شود، نمی تواند انسان ها را آلوده کند.

اما طبق اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، تقریبا تمامی تانک های ذخیره شیر در مزارع بزرگ به ویروس BLV آلوده هستند ، ولی تنها حدود پنج درصد از گاوها درصورت داشتن این ویروس بیمار می شوند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا برکلی که در این مطالعه شرکت داشتند نیز سال گذشته متوجه شدند که ویروس BLV می تواند به انسان ها منتقل شود.

دکتر گرترود بوهرینگ استاد ویروس شناسی در دانشگاه کالیفرنیا برکلی گفت: ارتباط میان آلودگی به ویروسBLV و سرطان سینه بسیار حیرت انگیز بود، اما نکته مهم این است که نتایج مطالعه ما ثابت نمی کند که این ویروس موجب ابتلا به سرطان می شود.

وی بااشاره به اینکه این مهمترین مرحله اولیه است، تاکید کرد: با این وجود هنوز لازم است تایید شود که آلودگی به این ویروس قبل از ابتلا به سرطان سینه روی می دهد.

محققان برای مطالعه این موضوع بافت سینه 239 زن سالم و مبتلا به سرطان سینه را با هم مقایسه کردند.
محققان متوجه شدند که 59درصد ازسلول های سرطان سینه دارای شواهدی از قرارگرفتن در معرض ویروس BLV بودند.
این درحالی بود که سلول های زنان سالم تنها در29درصد دارای شواهدی از قرار گرفتن در معرض این ویروس بودند.
محققان درتجزیه و تحلیل های بیشتر اطلاعات، متوجه شدند که در صورت آلودگی به ویروس BLV،خطر ابتلا به سرطان سینه 3.1 برابر بیشتر از زمانی می شود که نشانه ای از آلودگی به این ویروس در زنان وجود نداشته باشد.

محققان می گویند:نسبت احتمال ابتلا به سرطان سینه در صورت آلودگی به ویروس BLV بیشتر از عوامل خطرساز دیگر ابتلا به این بیماری مانند چاقی، مصرف الکل و هورمون ها است.

محققان متذکر شدند، درصورتیکه ثابت شود ویروس BLV یک عامل ابتلا به سرطان سینه است این موضوع می تواند باعث تغییر روش فعلی کنترل سرطان سینه شود. این موضوع می تواند موجب تاکید بیشتر برپیشگیری از ابتلا به سرطان سینه شود تا درمان و یا کنترل این بیماری پس از ابتلا.
این مطالعه در مجله PLOS ONE منتشر شده است.ایرنا