معاون تضمين كيفيت موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي گفت: ‪ ۹۰‬درصد واكسن مورد نياز كشور شامل ‪ ۶۰‬نوع فرآورده انساني و دامي در اين موسسه توليد مي‌شود.
دكتر”طالب شوشتري” در گفتگو با ايرنا افزود: توليدات اين موسسه در حال حاضر به سه ميليارد و ‪ ۵۰۰‬ميليون دز واكسن در سال مي‌رسد.

وي، واكسن فلج اطفال، سرخك، سرخجه، واريون، ديفتري، كزاز و سياه سرفه را در بخش انساني و واكسن تب برفكي، نيوكاسل، آنفولانزاي مرغي، برونشيت و شاربون، آنتروتوكسين و بروسلولوز در بخش دام و طيور را از جمله توليدهاي اين موسسه برشمرد.

وي تاكيد كرد: فرآوده‌هاي توليدي اين موسسه به سمت استاندارد جهاني پيش مي‌رود و اين موسسه موفق شده است كه طي دو سال اخير گواهي ايزو ‪ ۹۰۰۱‬و ايزو ‪ ۹۰۰۲‬را از مركز “‪ ” DGS‬آلمان اخذ كند.

به گفته شوشتري، اكنون مقداري از فرآورده‌هاي توليدي اين موسسه به برخي كشورها از جمله سوريه و افغانستان صادر مي‌شود هرچند كه وي به مقدار دقيق آن اشاره نكرد.

وي، يكي از راهكارهاي افزايش كيفيت و دست يابي به استانداردهاي جهاني درزمينه واكسن و سرم را توسعه امكانات و جذب نيروي متخصص دانست و افزود:
اكنون قديمي بودن ساختمان اين موسسه و وجود فقط ‪ ۹۰‬نيروي انساني كه ‪۷۰‬ نفر آنان مدرك كارشناسي دارند، از جمله كمبودها و مضيقه‌هاي اين موسسه بشمار مي‌رود.

موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي داراي پنج شعبه در شهرهاي مشهد، مرند، اهواز، شيراز و كرمان است.