مصرف قرص هاي اكستازي كه امروزه در حال شايع شدن است نه تنها موجب آسيب دائمي به مغز و مشكلاتي همچون اختلال حواس مي شود ،بلكه با از بين بردن سد محافظتي راهي براي ورود ميكروب ها و ويروس به مغز مي شود.
دكتر علي منوچهرآذري متخصص بيماري هاي عفوني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: رگ هايي عصبي و خوني، متشكل از سلول هاي بسيار محكم در مغز وجود دارند كه به هم متصل هستند و به عنوان يك سد محافظتي عمل مي كنند.
وي بااشاره به اين كه قرص هاي اكستازي اين سد محافظتي را مي شكند، تصريح كرد: قرص هاي مخدر اكستازي با ايجاد حفره هاي در درون اين سد، زمينه را براي ورود باكتري ها و ويروس ها به مغز مساعد مي كند.
دكتر آذري گفت:به اين ترتيب با ايجاد عفونت هاي مغزي ضمن تحريك بافت مغز احتمال بروز سكته هاي مغزي در مصرف كنندگان اين نوع مواد مخدر افزايش مي يابد.
وي كاهش تمركز فكري و خواب را از جمله عوارض دائمي اين نوع قرص ها برشمرد و افزود: بروز مرگ هاي لحظه اي در اين افراد نيز از جمله عوارض دراز مدتي است كه خطر جدي براي جان آن هاست.