cigarette2

کاش والدین سیگاری کمی هم به فرزندانشان اهمیت می دادند و برای سیگاری نشدن آنان نگران بودند و در مقابل آنان اقدام به استعمال دخانیات نمی کردند چون با این کار آن ها را به نوعی تشویق به این کار می کنند!

اگرچه بسیاری از نوجوانان از رفتارهای والدین خود کپی نمی‌زنند اما استعمال سیگار از جمله رفتارهایی است که ممکن است از پدر یا مادرشان تقلید کنند.

 ‌بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که هر یک از والدین به مصرف مواد دخانی اقدام کند احتمال آنکه فرزندش به استعمال سیگار گرایش پیدا کند، سه برابر افزایش می‌یابد. همچنین دختران نوجوانی که مادران سیگاری دارند از این حیث بیشتر تهدید می‌شوند.

به گفته کارشناسان، این دختران نوجوان در صورتی که مادرانشان به طور متداول سیگار مصرف کنند چهار برابر بیشتر احتمال دارد به مصرف ماده نیکوتین روی آورند.

بیشتر افراد سیگاری از دوره نوجوانی استعمال سیگار را آغاز می‌کنند و این مطالعه حاکی از آن است که والدین عامل تاثیرگذار مهمی هستند.

«دنیس کاندل» از مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا گفت: برای آنکه مانع شویم نوجوانان به مصرف سیگار تمایل پیدا کنند بهتر است به والدین آنها کمک شود تا سیگار را ترک کنند.

در این بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده در فاصله سال‌های 2004 تا 2012 میلادی روی عادات استعمال سیگار 35 هزار نفر از والدین و نوجوانان آنان مورد مطالعه قرار گرفت. متخصصان مشاهده کردند از میان نوجوانانی که والدینشان سیگار نمی‌کشیدند 13 درصد حداقل یک بار تجربه مصرف سیگار را در طول عمرشان داشته‌اند. در مقایسه، 38 درصد نوجوانانی که یکی از والدینشان عادت به سیگار کشیدن داشتند، حداقل یک بار تجربه این کار را داشته‌اند.

به گزارش هلث‌دی نیوز، همچنین تجربه یک بار استعمال سیگار در نوجوانانی با والدین غیرسیگاری 5 درصد و در نوجوانانی با والدین سیگاری 15 درصد بوده است.

(ایسنا)