دکتر سلام: اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شهروندان خواست: داروهاي evista و leponex كه نوع تقلبي آن نيز وارد بازار شده است را تنها از داروخانه‌هاي معتبر خريداري كنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، اين اداره كل همچنين تاكيد كرد: به تازگي با بازرسي‌هاي انجام گرفته، مواردي از داروهاي evista و leponex تقلبي در مبادي خارج از شبكه دارويي كشور و در برخي از داروخانه‌هاي متخلف به دست آمده است.

اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در ادامه اعلام كرد: با توجه به اين كه فرم اصلي رسمي اين داروها در كشور وجود دارد، معاونت غذا و داروي اين وزارتخانه اكيدا به داروخانه‌ها توصيه مي‌كند كه اين داروها را تنها از شركت‌هاي پخش رسمي كشور خريداري كنند و بيماران نيز بايد توجه داشته باشند كه اين داروها را تنها از داروخانه‌هاي معتبر تهيه كنند. زيرا در غير اين صورت مصرف داروهاي تقلبي عوارض شديدي را براي بيماران به همراه خواهد داشت.

گفتني است: evista يك داروي شبه هورموني و leponex در بيماريهاي عصبي كاربرد دارد.