رییس اداره ایمن سازی وزارت بهداشت گفت: بر اساس مصوبه کمیته کشوری سن تزریق واکسن سرخک ، سرخجه و اریون (MMR) در کشور به 2 نوبت 1 سالگی و 18 ماهگی تغییر کرد.
عبدالرضا استقامتی در گفتگو با مهر گفت : در نظر داریم که به دنبال تزریق واکسن سرخک و سرخجه در سال 83 ، مراکزی را که پوشش واکسن آنها زیر 90 درصد بوده است را کاملاپوشش داده و به بالای 90 درصد برسانیم.

رییس اداره ایمن سازی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه امسال و قبل از ماه مبارک رمضان در مناطقی که واکسیناسیون سرخک و سرخجه به طور کامل انجام نشده است واکسیناسیون گسترده ای انجام می گیرد و پیش بینی شده حدود 1 میلیون نفر از افراد زیر 5 سال که در شهرستان های دور واکسینه نشده اند را واکسینه کنیم .

وی همچنین گفت: واکسن MMR یا همان سرخک ، سرخجه و اریون از حدود 2 سال قبل در 4 واحد تزریق می شد و علت این امر این است که کسانی که بدنشان به واکسن پاسخ نمی دهد، در نوبت دوم زودتر تحت مراقبت قرار گیرند .

دکتر استقامتی خاطر نشان کرد: این تغییر زمانی از سال آینده در کشور اجرا می شود و در حال حاضر وزارتخانه در مراحل تدارک واکسن است که اواخر امسال هم واکسن سرخک و سرخجه برای کودکان بین 18 ماه تا 6 سال تزریق شود و بعد از اجرای برنامه کشوری در سال آینده این واکسیناسیون به 2 نوبت 1 سالگی و 18 ماهگی تغییر زمان می دهد.