2CAB225300000578-0-image-a-20_1442999239128

ین مرد که دچار سندرمی نادر در صورتش شده بود به علت نبود توان مالی و عدم کمک های دولتی و پزشکی،تمامی اعضای صورت خود را به طور کامل از دست داده و فاقد بینی،لب و چشم است و می توان گفت فاقد صورت است!

سال هاست که تخت خواب یار همیشگی او شده است، یاری که حتی لحظه ای از او جدا نشده است و همدم تمام دردها و پریشانی های او بوده است. حالا از او جز دستانی لاغر و نحیف که محکم کنار قفسه سینه ای با دنده های بیرون زده باقی نمانده است. اما اینها تنها بخشی کوچک از مشکلات یک مرد 51 ساله است، مردی با چهره ای بحت آور و عجیب که 11 سال زندگی دردناک را پشت سر گذاشته است.

هرچند لاغری بی اندازه و ناتوانی در حرکت دادن دست و پا به خودی خود عذاب آور باشند، اما هیونه زندگی به مراتب دردناک تر از این داشته است. مردی که 11 پیش به سندرومی نادر مبتلا شد و حالا بدون چشم، چانه و بینی زندگی می کند و اغراق نیست بگوییم اگر وحشت ناک ترین صورت دنیا را پیدا کرده است. بیماری ناشناخته هیونه در طول این سال ها به تدریج اعضای صورت او را خورده به حدی که تقریباً چیزی از چهره او باقی نمانده و حتی دیگر حرف زدن را برای او دشوار و غیرممکن کرده است.

11 سال پیش هیونه وجود یک حفره کوچک روی دماغش را احساس کرد، راه حل او برای رفع این سوراخ کوچک استفاده از داروهای سنتی بود. داروهایی که متأسفانه به هیچ وجه اثربخش نبوند و این حفره روز به روز بزرگ تر شد، تا جایی که کل بینی او خورده شد. وضعیت جسمانی این مرد ویتنامی به حدی وخیم و غیر قابل تصور است که رسانه ها از انتشار تصاویر واضح صورت او پرهیز کرده اند. هیونه امروز با وجود تمام دردها کمی قدرت شنوایی دارد و می تواند تا حدی اجسام را لمس کند، با این حال باقی حواس او تقریباً هیچ کارکردی برای او ندارند.

هیونه، برای اینکه بتواند ادامه عمر را با دردی کمتر سپری کند به همکاری پزشکان نیاز دارد، زیرا خانواده اش قدرت پرداخت هزینه های درمانی او را ندارند. اگرچه برخی پزشکان آمادگی خود برای شروع مراحل درمانی هیونه را اعلام کرده اند، ولی امید چندانی به بهبود کامل او وجود ندارد. به نظر می رسد، دردهای عذاب آور هم نشین همیشگی مرد ویتنامی شده اند.

منبع دیلی میل