MODEL RELEASED. Paediatric examination. Tape measure being used to measure the circumference of a five month olf baby girl's head. This is carried out as part of routine health checks on young babies.

روند رشد اطفال در سه ماهگی چگونه باید باشد و شیرخواران در این سن به چه حدی از رشد باید برسند و تکامل استاندارد آن ها در این سن به چه صورت باید باشد؟حرکات و جنب و جوش وی چگونه باید باشد!پاسخ وی به محرکات چگونه باید باشد!

 اگر جزو والدینی هستید که برای اولین بار و به تازگی صاحب فرزند شده‌اید و آگاهی زیادی درخصوص رشد و تکامل کودک و مهارت‌ها و کارهایی که کودک می‌تواند در سنین مختلف ندارید، در این متن به مهارت‌های کودک از سن شش هفتگی تا سه ماهگی اشاره می‌شود.

بینایی: در پاسخ به لبخند شما ممکن است لبخند بزند. به یک اسباب‌بازی آویزان در حال حرکت خیره می‌شود و آن را دنبال می‌کند به خصوص اگر رنگ اسباب‌بازی روشن باشد.

شنوایی: وقتی با او صحبت می‌کنید، ممکن است لبخند بزند. ممکن است به دنبال صدا باشد.

کلامی: با شادی غان و غون می‌کند. در پاسخ به صدای والدینش ممکن است صداهایی مصوت تولید کند.

هماهنگی اندام‌ها: ممکن است بتواند شی را که در دستش نگه داشته‌اید، نگه دارد اما هنوز خودش نمی‌تواند شی را بگیرد یا دستش را که در آن یک اسباب‌بازی قرار دارد، تکان دهد.

کنترل حالت بدن: وقتی بیدار است دست‌ها و پاهایش را تکان می‌دهد. اگر روی سینه دراز کشیده باشد، می‌تواند سر و شانه‌هایشان را بالا بگیرد.

ادراک کلی: می تواند اشیا و افرادی را که می شناسد، تشخیص دهد.

رفتار عاطفی و اجتماعی: می تواند به والدین و بزرگسالان حتی غریبه ها چنانچه برای او خوشایند باشند، پاسخ دهد. شادی و خوشحالی خود را با لبخند و تولید صدا نشان می‌دهد.

* دکتر احمد شاه فرهت، فوق تخصص نوزادان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد