up_0bd989735df8cf4fef56d02fd2bb0ae6
تازه ترین تصاویر از کشته شدگان حادثه در منا و حجاج از دست رفته و بی گناه را در این مطلب آورده ایم دیدن این تصاویر عدم رسیدگی به کشته شدگان این حادثه و نبود بهداشت و پرسنل درمانی را به خوبی نشان می دهد!

تلفات ازدحام و فشار جمعیت در مراسم حج به 1300 نفر کشته و 868 زخمی افزایش یافت. این حادثه امروز پنجشنبه به دلیل ازدحام و فشار جمعیت درمراسم رمی جمرات در منطقه منی روی د
 up_05de96c9d7141b58df44eef6c498badd up_9d137d2dcc0c07088e08014e0ab13386 up_629ee368c3cd41a145852734bba8ba28 up_7633b27bb2a063df41a0d8162b2738ff up_469348cfa1507fb23d63054b5217f256 up_619420949b1401d823e1f3749b6ef9b2 up_f34c2f9f27ff3f1947feecaa2d9bf650
اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.