نتايج يك مطالعه نشان مي‌دهد كه ورزش كردن به طور منظم مي‌تواند علايم بيماري افسردگي را در افرادي كه با مصرف داروهاي ضد افسردگي پيشرفت چنداني در بهبود اين بيماري نداشته‌اند، بهبود بخشد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، نتايج اين پژوهش نشان داد: علائم بيماري افسردگي در آن دسته از زناني كه طي يك دوره 8 ماهه تمرينات ورزشي كنترل شده‌اي را آغاز كردند به ميزان قابل توجهي بهبود پيدا كرد. در حالي كه در افرادي كه ورزش نمي‌كردند ميزان بهبودي و تخفيف علائم بيماري بسيار محدود و اندك بوده است.

قبل از آغاز اين پژوهش، تمام زناني كه به مدت حداقل دو ماه از داروي ضد افسردگي استفاده كرده بودند، بهبود پيدا نكرده بودند.

برخي از تحقيقات نشان مي‌دهد: احتمال ابتلا به بيماري افسردگي در افرادي كه تحرك بدني دارند و به لحاظ فيزيكي فعال هستند نسبت به اشخاصي كه معتاد به تماشاي تلويزيون هستند به مراتب كمتر است.

نتايج گروهي ديگر از مطالعات نيز حاكي از آن است كه ورزش كردن به طور منظم به درمان اختلال افسردگي كمك مي‌كند و حتي در برخي موارد مي‌تواند در درمان افسردگي به اندازه داروهاي ضد افسردگي موثر و مفيد باشد.

اين مطالعات نشان مي‌دهد كه ورزش كردن حتي مي‌تواند به افراد افسرده‌اي كه نسبت به دارو مقاوم شده‌اند، كمك كند.

گزارش اين مطالعه از سوي دكتر آلساندرا پيلو و دستياران وي از دانشگاه كاگلياري در ايتاليا در مجله آنلاين طب باليني و همه‌گيرشناسي در سلامت ذهن منتشر شده است.

اين پژوهش بر روي 30 زن 40 تا 60 ساله كه به افسردگي شديد يا ماژور مبتلا بودند، صورت گرفته است.

در طول انجام تمرينات ورزشي، تمام بيماران مصرف دارو را همچنان ادامه دادند.

اين محققان خاطرنشان مي‌كنند كه ورزش مي‌تواند يك روش درماني اضافي و موثر براي بهبود افسردگي در بلند مدت باشد.

علاوه بر اين، افرادي كه به كلاس‌هاي ورزشي گروهي مي‌روند نيز ممكن است از بيرون رفتن و بودن با ديگران احساس خوشايندتري داشته باشند.