mindfulness-1024x537
چه عواملی می توانند بر تمرکز داشتن ما تاثیرات منفی بگذارند و موجب بروز خطا و ایراد داشتن امورمان شوند؟بی دقتی و حواس پرتی از کجا می آیند و چگونه می توان از ایجاد این عارضه پیشگیری کرد

جعفر بای محقق و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: یکی از مهارت‌های انسان‌ها، تمرکز در موضوع مورد علاقه خویش است که برخی از افراد با تمرین‌های متعدد آن را کسب کرده‌اند.
وی تصریح کرد: برخی افراد با حذف عوامل مداخله‌گر و مزاحم مانند حذف نور نامناسب و صدای اضافی، تا حدودی به تمرکز حواس دست یافته‌اند.
بای اذعان داشت: همچنین تمرکز حواس نیازمند دقت و توجه است که برخی افراد با داشتن دقت زیاد به آن رسیده‌اند اما عده‌ای در معرض کوچک‌ترین عوامل مزاحم دچار بی‌دقتی شده و تمرکز خویش را از دست می‌دهند.
این جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: نوع جنسیت در تمرکز حواس نقش دارند به طوری که توانایی ذهن مردان برای حذف عوامل مزاحم و تمرکز حواس بیشتر از زنان است.
بای افزود: نوع موضوع و سن در تمرکز حواس نقش دارند به عبارتی برخی موضوعات بیشتر نیازمند به تمرکز حواس است و نیز با گذر زمان و بالا رفتن سن توانایی به خاطرسپردن موضوعات در افراد ضعیف می‌شود.yjc