استفاده از قرص هاي روي هنگام ابتلا به سرماخوردگي تاثيري ندارد و كمك كننده نيست.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان؛  نتيجه يك تحقيق جامع در آمريكا حاكي از آن است كه مصرف قرص هاي روي نه علائم سرماخوردگي را كاهش مي دهد و نه مدت زمان ابتلا به آن را كمتر مي كند.
بنابراين گزارش؛  محققان از مجموع بيش از 100 تحقيق صورت گرفته بر روي قرص هاي روي، تحقيقاتي را مورد بررسي قرار دادند كه شركت كنندگان در آنها بلافاصله بعد از ابتلا به سرماخوردگي روي مصرف مي كردند و اين تحقيقات نشان دادند كه مصرف روي  مدت زمان و علائم بيماري اين بيماران را كاهش نداد.
بر اساس اين گزارش و به گفته متخصصان دانشگاه استنفورد آمريكا؛  مصرف قرص هاي روي حتي مي تواند باعث بروز حالت تهوع و معده درد در افراد شود، همچنين در صورتيكه ميزان روي مصرفي روزانه افراد كمتر از 40 ميلي گرم باشد سيستم ايمني آنها ضعيف مي شود و خستگي را به دنبال  خواهد داشت .