5-Anger-management-600-JM

اگر می خواهید بر خشمتان غلبه کنید و اجازه ندهید بر زندگی تان مسلط شود بهتر است آن را مدیریت کنید و کنترل آن را در دست بگیرید؛ می خواهیم با این روش های مفیدشما را در این زمینه موفق کنیم!

مدیریت خشم

خشم معمولا در اثر ناکامی به وجود می‌آید. در این مواقع اگر لحظه‌ای توقف کنیم و فکرمان را سازمان‌دهی کنیم می‌توانیم حس ناکامی را از خود دور کنیم. در اصل ناکامی و به دنبال آن خشم وقتی ایجاد می‌شود که ما کنترل ذهن‌مان را از دست می‌دهیم.

خشم، حس آرامش ما را بر هم می‌زند

گاهی اوقات شاید هیچ توضیح و دلیل منطقی‌ای برای خشم‌مان پیدا نکنیم و صرفا یک موقعیت یا یک سری شرایط ناهماهنگ کنار هم قرار بگیرند و خشم را درون ما بیدار سازند، در این موقع است که ما ذات شاد و آرام خود را با حس غیرطبیعی و ناهماهنگی به نام خشم جابه‌جا می‌کنیم. اما برای همه افرادی که تصمیم دارند خود را از این حس ناخوشایند جدا سازند راه‌حلی وجود دارد. راهی که می‌تواند خشم را در هم بشکند. در این راه‌حل یک حالت هماهنگی و هارمونی وجود دارد و این راه‌ها کارهایی هستند که به وسیله انجام دادن آن‌ها حس تعادل درونی و شادی و آرامش، مجددا در درون‌مان جاری می‌شود و ما را به ساحل امن و آسایش هدایت می‌کند.

مراقبه
می‌توانید در جایی بنشینید و یا حتی راه بروید، در هر یک از این شرایط توجه خود را به تنفس‌تان معطوف کنید. اگر نفس خود را حبس کرده‌اید آگاهانه بازدمی انجام دهید. حالا با دو شماره نفس بکشید: 1 – 2، و با دو شماره دیگر عمل بازدم را انجام دهید 3-4.

برای مدت یک دقیقه این تنفس را تکرار کنید.
در حالی که با همان نظم تنفس می‌کنید، توجه خود را به افکارتان معطوف سازید. به موقعیتی فکر کنید که باعث عصبانیت شما شد، فکر کنید شما چه طور می‌توانستید آن موضوع را حل کنید به نحوی که به نفع همه افراد درگیر در این ماجرا باشد؟

کلیه راه‌حل‌های موثر را در ذهن‌تان مرور کنید و خود را در حال انجام دادن آن‌ها ببینید. حال زمانی را به نوشتن افکارتان اختصاص دهید، دفترچه کوچکی فراهم کرده و تمام افکار مربوطه را در آن یادداشت کنید. دفعه بعد که خشمگین شدید به یاد بیاورید که برای هر مشکلی راه‌حلی وجود دارد، راه‌حلی با بهترین پیامدها برای همه افراد درگیر در آن موقعیت.

انتخاب کنید که خوشحال باشید، حس ناکامی را از خود دور کنید و به آن موقعیت با نگرشی تازه بیندیشید و راه‌حل تازه‌ای بیابید، افکاری صلح‌جویانه، آرامش‌بخش و با بیشترین درجه خوبی، افکاری که بیشترین نتیجه مثبت را به بار آورد.

موفقیت