GVPS-111
با این روش ها می توانید فرزندتان را به یادگیری بیشتر تشویق کنید و وی را برای این امر آماده سازید والدینی که به فرزندشان روحیه می دهند و مدام به تشویق آنان می پردازند مانند پلی برای موفقیت فرزندشان عمل می کنند و بهتر است مراقب باشند این رفتارشان موجب عادت در فرزندشان نشود!

ربابه غفار تبریزی دکتر روانشناس گفت: تشویق به طور کلی کار خوب و شایسته‌ای و باعث رشد فکری و افزایش یادگیری می‌شود اما باید توجه داشت که این تشویق به صورتی رشوه خواهی و پی در پی در کودک نباشد و باید اگر هم جایزه‌ای تعیین می‌شود به صورت گاه به گاه باشد.
وی ادامه داد: افراد در اجتماع به دو دسته تقسیم می‌شوند افرادی که تشویق دیگران برایشان مهم است و باعث پیشرفت آنها می‌شود و افرادی که تشویق دیگران نه اثر خوب و نه اثر سوء دارد و در هر حال کار خودشان را می‌کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار پیرامون اینکه آیا تشویق دیگران باعث خود شیفتگی می‌شود یا نه افزود: خیر تشویق در افراد باعث پیشرفت در آنها می‌شود اما باید توجه داشت که تشویق‌ها باید صحیح باشند به عنوان مثال هر کسی را با خود او مقایسه کنند نه با دوستان او و او را سرزنش نکنیم.
وی افزود: مثلا اگر کسی در کلاس از نمره‌ی 14 به 16 ترقی می‌کند شایسته‌ی تشویق است و سرزنش او باعث رکود در کار او می شود.
وی در پایان گفت: هر چند تشویق مزایای بالایی دارد ولی افراط در هر چیزی نتیجه معکوس می‌دهد همچنین سعی خود را بر این قرار بدهیم که بچه‌های خود را شرطی نکنیم حتی یک آفرین نیز می‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد و باید مراقب بود که این تشویق‌ها باعث غرور کاذب و شرطی شدن در شخص نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان