For-Website-mother-daughter-kiss
به مناسبت روز جهانی کودک می خواهییم در مورد نیازهای عاطفی آنان از والدین صحبت به میان بیاوریم و به این موضوع که آنان از لحاظ عاطفی نیاز زیادی به بروز عشق و علاقه والدین دارند اشاره کنیم اطفال از لحاظ روحی بسیار حساس و آسیبب پذیرند

امروز روز جهانی کودک است. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک در یونیسف آمده است: «کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی و محبت و تفاهم بزرگ شود.» با توجه به این شعار، ارزش این عضو خانواده کاملا مشخص می شود و باید به این عضو توجه ویژه ای کرد، عضوی که اگر چه امروز کودک است اما فردا بزرگ می شود و خود تربیت کننده نسلی جدید خواهد بود. به بهانه روز جهانی کودک در گفت و گو با دکتر “هادی صدری” به بررسی یکی از مهم ترین نیازهای کودک به نام محبت خواهیم پرداخت که اطرافیان به خصوص والدین باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

اصطلاح « بغلی شدن » غلط است

درگروه سنی صفر تا 2 سال برطرف کردن نیازهای عاطفی کودک بسیار مهم است؛ اما عمدتا والدین به نیازهایی مانند خوراک، پوشاک، خواب و غیره توجه بسیار زیادی دارند ولی دانش لازم و کافی برای برطرف کردن نیازهای عاطفی کودک را ندارند. همان طور که به احتمال زیاد شنیده اید در ارتباط با رفع نیازهای عاطفی کودکان، اصطلاح «بغلی کردن» آن ها مطرح می شود. بیشتر عوام و افرادی که دانش لازم در ارتباط با مسائل کودکان را ندارند و نیاز کودک به بغل کردن را درک نمی کنند، مدعی می شوند اگر مادر زمان زیادی در طول روز کودک خود را درآغوش بگیرد، وی در اصطلاح بغلی می شود، در حالی که این تعبیر از لحاظ روان شناسی بسیار غلط است و هیچ پایه علمی ندارد.عوام معتقدند «بغلی شدن» کودک باعث وابستگی روحی وی در زندگی آینده و بزرگسالی او می شود که باور بسیار غلطی است و در واقع عکس آن صادق است. باید سعی کنیم چنین باورهای غلطی را از اذهان مردم پاک کنیم زیرا اگر این نیاز در کودکی برطرف نشود باعث وابستگی های شدید عاطفی و روانی وی در بزرگسالی می شود.

کودک نیاز عاطفی خود را با گریه نشان می دهد

تمامی روان شناسان معتقدند در آغوش گرفتن کودکان به خصوص در گروه سنی صفر تا 2 سال، از مهم ترین نیازهای عاطفی آن هاست. کودکان نیازهای عاطفی خود را با گریه کردن و رفتارهایی از این قبیل به والدین نشان می دهند؛ همچنین نقش مادر در شکل گیری اعتماد به نفس و عزت نفس کودک، بسیار مهم تر از پدر است و یکی از مهم ترین راه های رفع نیاز عاطفی کودک در آغوش گرفتن و نوازش وی تا زمانی است که این نیاز در او رفع شود و به آرامش برسد.

حال کودک را در نظر بگیرید نه حال خودتان را

به رفتار بعضی والدین با کودک باید اصطلاح «حالی به حالی» داد! زمانی که والدین به خصوص مادر متناسب با حال خود با کودک رفتار می کنند این برخورد «حالی به حالی» است زیرا زمانی که حال خودشان خوب باشد با کودک مهربان اند و او را بغل و نوازش می کنند؛ اما زمانی که حال مناسب ندارند با کودک نیز رفتار مناسبی ندارند بنابراین زمانی که والدین متناسب با حال خود به پردازش نیازهای عاطفی کودک می پردازند باعث به هم ریختگی حوزه روانی کودک و دوگانگی رفتاری وی می شوند چراکه کودک در این شرایط نمی داند چه زمانی ممکن است از طرف مادر طرد شود و چه زمانی با استقبال عاطفی از سوی وی مواجه می شود به همین دلیل کودک در آینده دچار استرس و اضطراب جدایی و مشکلات این چنینی می شود.

آسیب های پاسخ ندادن به نیازهای عاطفی کودک

صفر تا 2 سالگی زمانی است که اعتماد در کودک پایه ریزی می شود و وی به خود، والدین و دنیای اطراف اعتماد می کند. اگر در این سن به نیازهای عاطفی کودک پاسخ داده نشود، دچار بی اعتمادی شده و این نبود اعتماد در بزرگسالی موجب شک، کم رویی و خجالتی شدن فرد می شود. وظیفه والدین محبت کردن و آماده کردن کودک برای ورود به زندگی اجتماعی با روحیه ای مناسب و شخصیتی متعادل است و این امر تنها از طریق رفع نیاز عاطفی و روانی کودک میسر می شود.

روزنامه خراسان