به گفته يکي از اعضاي انجمن صرع ايران، تنها در شهر تهران بين 300 تا 400 هزار بيمار مصروع بزرگسال وجود دارد که تهيه داروهاي ساده اورژانسي براي کنترل تشنج آنان مشکل است.
دکتر « کيهاني دوست » متخصص مغز و اعصاب و عضو انجمن صرع ايران در گفت وگو با ایسنا، با اعلام اين مطلب گفت: با وجود تعداد کثير بيماران مصروع در کشور، اين بيماري جزو بيماري‌هاي خاص نبوده و مصروعين براي تهيه داروهاي معمول خود جهت کنترل تشنجات اورژانسي با مشکل مواجه‌اند.

متخصص مغز و اعصاب، در اين خصوص به کمبود قرص و شربت پيريميدون که از داروهاي ضروري اين بيماران است اشاره کرده و افزود: همچنين داروهايي که جهت تشنجات مقاوم به دارو براي اين بيماران لازم است موجود نبوده و بيماران با کمبود جدي داروهاي جديد توليد شده در دنيا که مخصوص تشنجات مقاوم است، مواجه هستند.

دکتر کيهاني دوست بر لزوم معرفي اين بيماري به عنوان بيماري خاص تاکيد کرده و افزود: چنانچه بخواهيم دارو به صورت کاذب از سطح شهر برداشته نشود و بيماران داروهاي اضافي را ذخيره نکنند بايد اين بيماري را نيز جزء بيماري‌هاي خاص قلمداد و ميزان مصرف در طول سال را براي بيماران مشخص کرده و در اين خصوص برنامه ريزي‌هاي لازم کشوري را اتخاذ نمود.

وي توجه مسوولان امر در اين مورد را مهم ارزيابي کرده و در خصوص داروهاي تاريخ گذشته موجود در بازار هشدار داد: وجود برخي داروهاي تاريخ گذشته در بازار دارو براي اين بيماران ضمن آنکه پاسخگوي کنترل بيماري آنها نخواهد بود؛ صدمات جبران ناپذيري از جمله مسموميت دارويي و عوارض جسمي را براي اين افراد به وجود مي آورد که اين امر نيازمند توجه خاص مسوولان ذي ربط است.