Snowboard Canada's - RELAX.mp4_snapshot_03.55_[2012.11.22_16.46.32]

اگر می خواهید راه و رو ش رسیدن به آرامش را بیاموزید توصیه می کنیم از این رو شهای مناسب پیروی کنید چون توصیه اغلب روانشناسان نیز هستند و از لحاظ پزشکی تایید شده اند در ادام هدر این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد!

روان شناسان، روانکاوان و رفتارشناسان همگی بر این باورند که با وجود تمام استرس ها و دلمشغولی های زندگی های امروزی می توان لحظات همراه با آرامشی را خلق کرد.

در ادامه مطلب به توصیه های 3 روانشناس در این زمینه اشاره می شود.

به جسم خود اهمیت دهید

«میشل دکلرک» روان شناس فرانسوی: «احساس منفی پیامی است از جسم به روح. بنابراین اشتباه است که از روح انتظار داشته باشیم بدون کمک جسم از احساسات منفی خلاص شود. اگر گاهی نمی توانیم در مقابل آشفتگی ذهنی که مثلا به ما می قبولاند که هرگز موفق نمی شویم، تاب بیاوریم، می توانیم ببینیم جسممان از ما چه می خواهد. در این میان، نقش اساسی تنفس را فراموش نکنیم؛ دم و بازدم عمیق باعث انبساط جسم و روح می شود. همچنین فعالیت جسمانی(ورزش) به سیستم عصبی که سیستم آرامش بدن است، کمک می کند».

از مال و ثروت دل بکنید

«الکساندر ژولین» روان شناس روسی: «دنیایی که در آن زندگی می کنیم ما را به این باور می رساند که آرامش با ثروت به دست می آید، در حالی که آرامش در وجود انسان یافت می شود. گاهی از این که نمی توانیم آخرین مدل بازی را به کودکمان هدیه دهیم، ناراحت می شویم. از این که در خانه بزرگ تری زندگی نمی کنیم سرخورده می شویم. در عذابیم از تحصیلاتی که نداریم. نارضایتی از داشته های خود یا از آنچه هستیم اعتماد به نفس ما را دچار مشکل می کند. اگر بیاموزیم با توجه به ارزش های خاصمان خود را از مال و ثروت جدا کنیم، می توانیم از ارزش هایی که جامعه به ما تحمیل می کند رها شویم؛ بنابراین آرامش نه با مصرف نکردن برق یا خوراک و پوشاک، بلکه با مصرف صحیح و متعادل به دست می آید».

آرامش در نگاه محبت آمیز است

«برانژر کازینی» روان شناس ایتالیایی: «تمرین های روحی برای افزایش لحظات توأم با آرامش ضروری است. باید به خویشتن، به چیزی که به آن می اندیشیم، به کاری که انجام می دهیم و همچنین به دنیا، صداها و حتی سکوتی که اطراف ما را احاطه کرده است بیشتر توجه کنیم. فراموش نکنیم آرامش، خیلی ساده به معنای داشتن نگاهی خنثی و محبت آمیز به خود، به دیگری و به دنیاست. با نگاهی آزاد و کنجکاو مثل یک کودک!»

تبیان