images.jpg43

به تازگی محققین موفق به کشف راه تازه ای برای درمان ابولا شده اند وامیدوارند آن را به مرحله آزمایش روی انسان بیاورند و بتوانند جان میلیون ها نفر را از آسیب های این ویروس نجات دهند و وزنه امیدی برای مبتلایان به آن باشند!

شکیب الحق کارشناس ارشد میکروبیولوژی پزشکی از یک روش درمانی که با تزریق به میمون ها سه روز پس از آلوده شدن به ویروس ابولا کشف گردیده و منجر به زنده ماندن 100 درصدی میمون های مورد آزمایش شده است خبر داد.

 به گفته او نتایج پژوهش های جدید می تواند منجر به تولید انبوه دارویی تحت عنوان GS-5734 شود که به عنوان یک استراتژی درمانی جدید برای مقابله با ویروس کشنده ابولا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ویروس ابولا منجر به تب خونریزی دهنده شدید در انسان و پریمات های غیر انسانی همراه با میزان مرگ و میر بالا می شود. بزرگترین طغیان گزارش شده تا به امروز در ارتباط با این ویروس در غرب آفریقا اتفاق افتاده است که بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از 11000 نفر جان خود را ازدست داده و 28000 نفر نیز به عنوان موارد تایید شده بیماری گزارش شده است.

در حال حاضر هیچ گونه واکسن تایید شده یا درمانی قطعی علیه ویروس ابولا وجود ندارد.

الحق افزود : در مطالعات جدید صورت گرفته به نظر می رسد که GS-5734 علیه طیف وسیعی از پاتوژن های ویروسی نوپدید و بازپدید شامل ویروس ایجاد کننده تب لاسا و کوروناویروس مرس به همراه ویروس های ماربرگ و سوش های مختلف ویروس ابولا به ویژه سوش ماکونا که طغیان غرب آفریقا را ایجاد کرده است اثر درمانی دارد.

این داروی جدید با مهار همانند سازی RNA ویروسی مانع از تکثیر ویروس در بدن میزبان می شود. در این داروی جدید با ممانعت از تولید نسخه های جدید ماده ژنتیکی ویروس زمینه برای سیستم ایمنی میزبان فراهم می شود تا در زمان مناسب به مقابله با عفونت ویروسی بپردازد .

پژوهش های انجام شده در ارتباط با ویروس ابولا باید در آزمایشگاه های تحقیقاتی درجه 4 از لحاظ ایمنی کار صورت پذیرد و محققان حتما باید از لباس های فضایی و ماسک های تهویه هوا استفاده نمایند.