سازمان انتقال خون ایران، از محل صادرات 70 هزار لیتر پلاسما به اروپا، توانست 40 درصد داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی را تامین کند.
دکتر مصطفی پریدار در گفتگو با مهر، اظهار داشت: سال گذشته با حمایت مجلس شورای اسلامی، 10 میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ارزی در اختیار سازمان قرار گرفت تا نسبت به نوسازی تجهیزات انتقال خون در استانها اقدام کند.

معاون اداری مالی سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: از این محل توانستیم تجهیزات بسیار پیشرفته و کاملا اتوماتیک را برای 12 استان کشور تامین کنیم.

پریدار از عدم تخصیص این ردیف اعتباری برای سال جاری خبر داد و گفت: اگر در این خصوص، کمکی به سازمان انتقال خون نشود، نمی توان برای نوسازی تجهیزات انتقال خون در 18 استان دیگر، کاری صورت داد.

وی تصریح کرد: مشکل اساسی در سال 86، حذف اعتبار ردیف فرعی “برنامه تهیه پلاسما” است که از طریق آن، سازمان در سال گذشته 70 هزار لیتر پلاسما به اروپا صادر کرد و از این محل، 40 درصد داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی و IVIG کشور تامین شد.

به گفته معاون اداری مالی سازمان انتقال خون ایران، این وضعیت 10 میلیون دلار صرفه جویی ارزی به همراه داشت.