5-Remedies-For-Colon-Cancer-

محققین به تازگی به چند نمونه جدید از سرطان های مهلک روده پی برده اند و آن ها به دسته های مختلف رده بندی کرده اند وضعیت بیماران مبتلا به آن ها نیز متفاوت است و خطر کشندگی هرکدام با دیگری فرق دارد.

پژوهشگران موسسه تحقیقات سرطان اعلام کردند ، سرطان روده متشکل از چهار سرطان مجزا بوده که هر کدام از ویژگی های بیولوژیکی خاص خود برخوردار هستند . این محققان به پزشکان توصیه می کنند که برای درمان هر یک از این گونه های سرطان روده از روش درمانی مجزا و متفاوت از یکدیگر با مجموعه داروهای متمایز استفاده کنند .

انگوریج ساداناندام (Anguraj Sadanandam) سرپرست این تیم پژوهشی پزشکی سرطان در موسسه تحقیقات سرطان واقع در لندن در رابطه با این چهار گونه مجزای سرطان روده می گوید : « تحقیقات و بررسی های ما باعث شناسایی چهار نوع متمایز از سرطان روده شده که هر کدام دارای مجموعه ای از ویژگی های مشخص ژنتیکی و بیولوژیکی بوده است و به نظر می رسد که برخی از آن ها تهاجمی تر بوده و احتمال مرگ افراد مبتلا به آن بالاتر است . »

ساداناندام در ادامه توضیحاتش اظهار داشت : « این داده ها به پزشکان کمک می کند تا روش درمانی خاصی را برای بیمارانی که به گونه تهاجمی تر سرطان روده مبتلا هستند ، انتخاب کنند تا به نتیجه بهتری دست یابند . »

بر اساس اظهارات محققان ، این یافته ها حاصل بررسی داده هایی از سه هزار و 443 بیمار مبتلا به سرطان روده از سراسر جهان بوده است . لازم به توضیح است که مجموعه داده های این بیماران متشکل از داده های مولکولی و بالینی آن ها از جمله جهش های ژنتیکی ، فعالیت ژن ، فعال شدن سیستم ایمنی بدن ، سوخت و ساز سلولی بدن ، نوع سلول های سرطانی و توانایی در حمله به بافت های مجاور بوده است .

این محققان در مطالعات خود سلول های ایجاد کننده سرطان روده را را به عنوان پایه اصلی  در نظر گرفتند و با استفاده از الگوریتم های ریاضی که با همه این پارامترها ترکیب شده ، به طبقه بندی انواع مختلف این بیماری بر اساس مجموعه داده های کوچک تر پرداختند . آن ها با آنالیز این اطلاعات دریافتند که 87 درصد از سرطان های روده بسیار قدرتمند بوده و می تواند به یکی از چهار گروه اختصاص داشته باشد . تومورها در چهار مجموعه زیر گروه مولکولی ، هر کدام دارای یک الگوی به ظاهر  بی نظمی است که می تواند آن ها را به یک استراتژی درمانی آسیب پذیر سوق دهد .

بیماران مبتلا به یکی از انواع خاص تومور روده – CMS4 –  که اغلب بسیار دیر تشخیص داده می شود به این صورت که بیمار در مرحله های سوم و چهارم رشد بیماری قرار داشته و دارای سطح بالایی از گسترش بیماری در سایر بخش های بدن است.  در این حالت وضعیت بیمار نسبت به دیگر گونه های سرطان روده وخیم تر خواهد بود .

در این گونه های مختلف سرطان روده ، نوع CMS2 نسبت به دیگر انواع سرطان روده از وضعیت بهتری برخوردار است و در صورتی که بیماری پس از درمان  ، دوباره بازگشت داشته باشد ، میزان شانس زنده ماندن بیمار بسیار بالاتر خواهد بود .

انگوریج ساداناندام در پایان توضیحات خود اعلام کرد : « در نهایت این مطالعات می تواند منجر به ایجاد آزمایش های جدید تشخیص مولکولی برای تشخیص گونه های مختلف بیماری سرطان روده شود که این مساله برای به دست آوردن موثرترین روش درمانی عاملی کمک کننده خواهد بود . »

در خاتمه لازم به توضیح است که این پژوهش ها و نتایج حاصل از آن در آخرین شماره مجله پزشکی (journal Nature Medicine) به چاپ رسیده و در دسترس است .سینا پرس