pleurisy

ذات الجنب التهاب پرده جنب است،  پلوریت نیز نامیده می شود. ذات الجنب می تواند بعلت تحریک مستقیم و یا عفونت در فضای پلوربه یا التهاب  ریه ها  و یا اختلالات خود ایمنیباشد. علامت مشخصه ذات الجنب  درد شدید در دم و بازدم که با نگه داشتن نفس فروکش میکند. درد ممکن است فقط در یک طرف قفسه سینه و یا هر دو طرف رخ دهد، و ممکن است احساس کنید که آن  از پشت یا زیر تیغه شانه می آید، بسته به محل التهاب دارد. برخی از افراد نیز مداوم، سرفه خشک میکنند

اب در منطقه بین قفسه سینه جمع میشود واصطلاحا گفته میشود ریه اش اب اورده است .در این بیماری نفس عمیق کشیدن با درد وفشار همراه است وبعد از چند روز به تب شدید دچار میشود. معمولا این بیماری از یک تا سه ماه طول میکشد که به بیمار پیشنهاد میشود در بستر بماند. در حقیقت دلیل این بیماری به علت زیاده روی در مصرف مایعات مخصوصا نوشیدنیهای سرد ویخ زده ویا غذاهایی که بسیار ابدار است ، میباشد. میتوان این بیماری را در عرض یکهفته با استفاده از برنامه غذایی ماکروبیوتیک درمان کرد. همچانکه در بیماری اسم گفتیم در این بیماری هم باید بیشتر از غذاهای خشک مصرف شود واز نوشیدنیها کم شود . وبرای سرعت بخشیدن در خارج شدن اب اضافه در ریه ها از ماسک زنجبیل گرم روی ریه ها استفاده کرد.

علائم بالینی : غالبا دردی در ناحیه پائین پهلو به صورت بسیار شدید یا تیر کشنده ظاهر می شود . بیمار به سختی نفس می کشد که شدت آن به مقدار تراوش مایع در « پلور » و وضعیت ناحیه پائین ریه ها بستگی دارد . سرفه های بی وقفه ، خشک و شدید که در اثر حرکت و تغییر وضعیت بدن عارض می شوند و همچنین گاهی تب و بد حالی عمومی علائم دیگر این بیماری اند .

 

 متخصص دستگاه تنفس

 درمان :‌ برای درمان سینه پهلو باید بیمار را در بیمارستان بستری کرد ، مایع را از «‌ پلور » خارج نمود و عامل بیماری را نیز درمان کرد .