iStock_000010707293XSmall

بهتر است با مشاهده هر خلاقیت و نو آوری فرزندتان را تشویق کنید و با این کار به وی روحیه بدهید و سعی کنید در صدد افزایش تمایل وی به کارهای جدید و نو آوری های جدید برآیید ،علاقه فزرندان و استعداد آنان با تشویق والدین بالا می رود

مهدی خدابخش روان‌شناس اظهار کرد: والدین لازم است در زمینه‌هایی که فرزندانشان علاقه نشان می‌دهند، وقت صرف کنند. یعنی به‌ آن‌ها سر زده و در کارهای خوبشان کودک و نوجوان خود را تشویق کنند.
وی گفت: به عنوان مثال گاهی فرزندان ساعت‌ها وقت گذاشته و با الگوها و مدل‌هایشان یک قصر یا یک هواپیما می‌سازند، اما برخی از والدین حاضر نیستند که از روی کاناپه بلند شده و نگاهی به آثار هنری وی بیندازند که این کار نوعی بی‌توجهی به‌ آنان محسوب می‌شود.
خدابخش خاطرنشان کرد در واقع والدین با بی‌توجهی به کارهای خلاقانه و یا کارهای خوب فرزندشان سبب می‌شوند که وقتی کودک به سن نوجوانی رسید، برای آنکه از طردشدن یا انتقادهای والدینش در امان باشد ارتباط خودرا با آن‌ها قطع کرده و از آن‌ها دور شود چرا که فکر می‌کند خیلی بی‌ارزش است.
این روان‌شناس به والدین تأکید کرد: تحسین کردن فرزندان را در زمینه‌های مناسب فراموش نکنند تا احساس بی‌ارزشی به آن‌ها دست ندهد.
وی افزود: والدین از موقعیت‌هایی که فرزندتان در زمینه‌های خاص کسب می‌کند نام برده و فقط به تخصص‌هایی که مطابق معیار‌های آن‌ها هستند فکر نکنند.
خدابخش تأکید کرد: زمانی که والدین می‌خواهند اشتباهات فرزندانشان را به وی گوش‌زد کنند، به گونه‌ای سازنده آن‌ها را راهنمایی کرده تا به روش درست عمل کنند.

باشگاه خبرنگاران