3641564
آیا می دانید با طلاق و جداشدن خود چه تاثیرات منفی روی فرزندانتان خواهید گذاشت و چه آسیب های روحی و روانی به آنان وارد می سازید چگونه می توانید این آسیب ها را کم کنید و در کاهش آنان پس از جدایی تان
موثر باشید

ملیکا بهروش روانشناس کودک عنوان کرد: طلاق والدین باعث می‌شود که نوع زندگی ودر کنار هم بودن والدین با هم تغییر یافته و این تغییر باعث از هم گسیختگی زندگی کودکان می‌شود.
وی ادامه د اد: این تغییر و جدایی در سبک زندگی کودک باعث عدم اعتماد به نفس و تضعیف روحیه او در هنگام رفتن به مدرسه شده و باعث می‌شود کودک  در زندگی خود احساس سردرگمی کند که این سردردگمی باعث بروز نگرش منفی نسبت به اطرافیان خود می‌شود.
وی در ادامه به نقش گروه همسالان در کاهش استرس کودکان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ‌ها نقش عمده‌ای را در به وجود آمدن یک فضای امن و راحت برای کودکان ایفا می‌کند اما گروه همسالان تاثیر گذاری بیشتری را در کاهش استرس آنان ایفا می‌کنند.
بهروش در پایان گفت: این عدم ثبات و سردرگمی‌ عوارض دیگری را از جمله افت تحصیلی کودکان در پی دارد که در این بین مربیان کودک نیز نقش عمده ای را ایفا می‌کنند.yjc