breast-cancer-prevention-245x300

سرطان پستان  22.9 ٪  مرگ و میر  های سرطان در زنان را  تشکیل می دهند. میزان زنده ماندن به  تشخیص  زود هنگام  بستگی دارد.سرطان پستان می تواند با توجه به شیوه زندگی و گاهی اوقات می تواند به شرایط پزشکی بستگی داشته باشد. اگر چه سرطان های سینه  دلایل ژنتیکی نیز دارد ، برخی از  عوامل وجوددارد که می توانیم خطر سرطان سینه را پایین بیاوریم:
1 . نژاد و قومیت

ساختار ژنتیکی یک زن  می تواند احتمال سرطان سینه خود را  افزایش بدهد. این از نظر علمی ثابت شده است که زنان سفید پوست بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان نسبت به زنان سیاه هستند . با این حال، میزان زنده ماندن زنان سفید پوست بیشتر از دیگن است
2- ژنتیک و سابقه خانوادگی سرطان پستان

شما می توانید  از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به به سرطان پستان  باشید.  همیشه بهتر است به طور منظم آزمایش برای تشخیص  سرطان در مراحل اولیه  اقدام کنید.
3-  سابقه شخصی سرطان  پستان

اگر سرطان ر در یکی از پستان ها  وجودد اشته باشد  و در حال بهبودی باشید  ،چون شما  سابقه قبلی سرطان سینه دارید باید بطور مرتب از سینه سالم مامو گرافی انجام دهید

4-داشتن بافت متراکم پستان

سینه ها از بافت چربی، بافت غده و بافت فیبروز ساخته شده است. هنگامی که  بافت لیفی و غده  از بافت چربی کمتر باشد، به این معنی است که در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار دارید
5- قاعدگی، چاقی و سن بسیار تاثیر گذار است

سن همچنین می تواند خطر ابتلا به سرطان پستان  را افزایش دهد. اگر یائسگی در سنین پایین آغاز شده  باشد یعنی پایین تر از 50 سالگی، احتمال بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان وجود دارد.   وزن زنانی که از دوران کودکانی چاق هستند بیشتر مستعد ابتلا هستند

6-مصرف قرص های ضد بارداری نیز می تواند خطرات ناشی از ابتلا به سرطان پستان  را افزایش بدهد.

کاهش نوشیدن الکل و مصرف سیگار  و تنظیم رژیم غذایی و شیوه زندگی در پیشگیری از سرطان بسیار مفید است. عوامل خطر از فردی به فردی دیگر متفاوت است.

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir