56
آیا می دانستید سلامت ریه ها در اثر آلودگی هوا در خطر خواهد افتاد و باعث کاهش رشد ریه های اطفال خواهد شد بهتر است والدین در این زمینه بیشتر دقت کنند و مراقب باشند در هوای آلوده فرزندانشان بیرون نروند

دیلی تلگراف نوشت: یافته های یک تحقیق گسترده نشان می دهد سطح بالای آلودگی هوا به ریه های کودکان آسیب می رساند.

نتایج تحقیقات نشان می دهد کودکان هشت و نه ساله ای که در شهرهایی با سطوح بالای مواد آلاینده خودروها زندگی می کنند، ظرفیت ریه های آنها ده درصد از حد نرمال کمتر است.

در مدت شش سال، محققان عملکرد ریه های دو هزار و چهارصد کودک در بیست و پنج مدرسه در شرق لندن را بررسی کردند و ارتباط مستقیمی میان آلودگی هوا و کاهش رشد ریه های کودکان یافتند.

چنین کودکانی در معرض شدید ابتلا به بیماری هایی مثل آسم، برونشیت و کاهش دائمی ظرفیت ریه قرار داشتند.

در این آزمایش ها میزان هوایی که هر کودک می توانست تنفس کند و نیز میزان التهاب شش هایشان بررسی شد. همچنین در آزمایش ادرار این کودکان میزان فلزهای سنگین تولید شده خودروها نیز بررسی شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، نتایج این بررسی نشان داد در کل کودکانی که در مناطقی با سطح آلودگی بالا به ویژه دی اکسید کربن بالا زندگی می کردند، تا بیش از ده درصد ظرفیت ریه هایشان در مقایسه با دیگر کودکان کمتر بود.

دیگر مطالعات مشابه که در گذشته انجام شده بودند نیز حاکی از این بودند که آلاینده های دیزلی عامل ایجاد التهاب ریوی هستند و آزمایش ها بر روی کربن سیاه تولید شده از دیزل ها در نهایت عامل بروز سرطان ریه در کودکان می شوند.

خبرگزاری صدا و سیما